Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vladas Literskis

XX a. biologas, geografas, išeivijos veikėjas.

Liteskis Vladas 1909 IV 10Pūstapėdžiuose (Vilkaviškio aps.) 1971 I 5Čikagoje (JAV), biologas, geografas, išeivijos veikėjas. 1930–1938 Vytauto Didžiojo universitete studijavo geografiją ir biologiją. 1940–1944 dėstė Vytauto Didžiojo universitete. 1944 pasitraukė į Vokietiją. 1948 Münsterio universitete apgynė gamtos mokslų daktaro disertaciją. 1946–1951 mokytojavo Greveno, Blombergo ir Augustdorfo lietuvių gimnazijose. 1954 VIII–1957 IV Lietuviškosios Vasario 16-osios gimnazijos direktorius. Buvo Greveno apylinkės lietuvių komiteto narys, Augustdorfo lietuvių komiteto ir BALF šalpos komisijos pirmininkas. VLIKʼe atstovavo Lietuvių vienybės sąjūdžiui. 1957 išvyko į JAV. Paskelbė straipsnių leidiniuose Kosmas, Draugas (dr. V. Lito slapyvardžiu). Parengė reikšmingą studiją apie Klaipėdos uostą.

L: Literskis V. Der Memeler Hafen unter litauischer Verwaltung (1923–1938) // Commentationes Balticae, IV/V. Bonn. 1958, S. 89–113.

LE