Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vitkų pradinė mokykla

Vitkuose nuo XX a. pradžios veikusi pradinė mokykla.

Vitkų pradnė mokyklà, įsteigta apie 1905. Vienakalsė. Pirmasis mokytojas Sprijė. Lankė 30–40 vaikų. Mokyta vokiečių kalba, nors dauguma lietuvių vaikų tos kalbos nemokėjo. 1912–1914 dirbo Kusteris, tarpukariu – E. Leinertas. XX a. 3 dešimtmetyje padaugėjus besimokančiųjų atsiųstas antras mokytojas. 1937 lankė 61 mokinys.

Albertas Juška