Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vitės mokyklos

Vitėje XIX–XX a. veikusios mokyklos.

Vtės mokỹklos. 1820 Valdiškojoje Vitėje veikė 3 karališkosios (valstybinės) pradinės mokyklos, kurios po 1856 (Valdiškosios Vitės prijungimo prie Klaipėdos) buvo reorganizuotos į dvi – Ferdinando aikštės berniukų mokyklą ir Balasto aikštės mergaičių mokyklą. Pastarajai greta išmūrytas atskiras plytinis namas su mansarda. 1912 abi mokyklos sujungtos į vieną, vadovaujamą rektoriaus Marquardto. 1924 šioms pareigoms paskirtas prancūzų kilmės mokytojas Bruno le Coutreʼas. 1936 veikė 9 klasės, lankė 337 moksleiviai (164 mergaitės, 173 berniukai). Mokyta vokiečių kalba.

Atskira pradinė mokykla 1830 įkurta Bomelio Vitėje. 1839 ją lankė 138 vaikai, mokyklos vedėjas Tautrimas. 1840 atidaryta II klasė. Atsiųstas Ylavos mokytojų seminarijos auklėtinis Danielius Gottliebas Buslapis (Busslapp; jo charakteristikoje nurodyta, kad silpnai kalba vokiškai). 1853 medinis, šiaudų stogu mokyklos namas apdegė. Nauja baigta mūryti 1856. Joje suprojektuotos 3 erdvios klasės ir tiek pat butų mokytojams gyventi. Šalia mokyklos statinio paliktas nemažas, aukšta lentų tvora aptvertas kiemas vaikų žaidimams. 1857 atidaryta III klasė. Joje vaikus mokė Georgas Ludwigas Naujokas. Vėliau paskirti dar 2 pedagogai (penktasis 1893). 1906 vaikus mokė 8 mokytojai, rektoriumi dirbo Šmitas (Schmidt). 1865 Bomelio Vitėje įsteigta atskira mokykla katalikų šeimų vaikams; dirbo trumpai.

Albertas Juška