Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Natkevičius

Vincas Natkus, XX a. visuomenės veikėjas.

Natkẽvičius Vincas, Nãtkus 1918 XI 6Ožkabaliuose (Vilkaviškio aps.) 1999 VI 26Viernheime prie Frankfurto (Vokietija); palaidotas Kaune, visuomenės veikėjas. 1938–1942 studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos ir Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultetuose lietuvių kalbą ir literatūrą, filosofiją; 1945–1949 Tübingeno universitete filosofiją ir sociologiją (jį baigė 1966). 1945–1957 mokytojavo Lietuviškoje Vasario 16-osios gimnazijoje (1967–1980 jos direktorius). 1946–1949 Ateitininkų federacijos generalinis sekretorius. 1968–1980 Vokietijos Lietuvių endruomenės tarybos narys. Nuo 1972 Frankfurto (prie Maino) universitete ir Indoeuropinių kalbų seminare dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1983 Lituanistikos instituto (Čikagoje) tikrasis narys, nuo 1984 Aidų redakcijos bendradarbis. Aiduose išspausdino straipsnį Idealinės vertybės Donelaičio asmenybėje ir Metuose (1980) ir kitus.

LE