Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Maciūnas

XX a. lietuvių literatūros tyrinėtojas.

Macinas Vincas 1909 VII 18Papilėje (Šiaulių aps.) 2003 VII 20Filadelfijoje (JAV), lietuvių literatūros tyrinėtojas. Filologijos dr. (1939). 1932 baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą. 1932–1933 studijavo Bonos ir Müncheno universitetuose. 1935–1944 dėstė Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. Nuo 1942 Vilniaus universiteto bibliotekos direktorius. 1944 pasitraukė iš Lietuvos. 1946–1949 Pabaltijo universitete prie Hamburgo dėstė lietuvių literatūrą. 1949 emigravo į JAV. Dirbo Pensilvanijos universiteto bibliotekoje Filadelfijoje. Lituanistikos instituto Literatūros skyriaus vedėjas. Lietuvių enciklopedijos redakcijos narys. Redagavo Lietuvai skirtą Lietuvių enciklopedijos XV tomą (Bostonas, 1968). 1977 gavo Lituanistikos instituto premiją. Parašė straipsnių iš Mažosios Lietuvos literatūros tyrinėjimų: Mūsų pirmoji pasaulietinė grožinės literatūros knyga [J. Šulco Ezopo pasakėčios] (Aidai, 1947, nr. 4), Keturi Mažosios Lietuvos didieji (Aidai, 1948, nr. 18), Pamirštasis Donelaičio gadynės poetas (K. Mielcke) (Gabija, 1951, nr. 1). Mažajai Lietuvai nemažai vietos skiriama Maciūno daktaro disertacijoje Lituanistinis sąjūdis XIX a. pradžioje (Darbai ir dienos, 1939, nr. 8).

LE

Iliustracija: Vincas Maciūnas