Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Kuzmickas

XX a. lietuvių literatūros tyrėjas.

Kuzmckas Vincas 1936 XII 10Šaukavoje (Ukmergės aps.) 1982 X 19 Vilniuje, literatūros tyrėjas. 1967 Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą. 1972–1976 Lietuvių kalbos ir literatūros instituto mokslinis bendradarbis, Pasižymėjo kaip kūrybingas biografijos žanro plėtotojas, derinęs mokslinį preciziškumą bei hipotetiškumą, aprašomų kūrėjų gyvenimą subtiliai siejęs su istoriniu kontekstu. Tarp Kuzmicko veikalų ypatingą vietą užima monografija Kristijonas Donelaitis (1983). Joje Tolminkiemio kunigo ir poeto gyvenimas atskleistas plačioje XVIII a. Mažosios Lietuvos ir europinės kultūros panoramoje, reljefiškai išryškinta jo asmenybė bei pasaulėžiūra. Daug medžiagos apie Mažosios Lietuvos politinį ir kultūrinį gyvenimą XIX a. pabaigoje pateikė su A. Šešelgiu parengtoje knygoje Jurgis Zauerveinas (1975). Domėdamasis su Mažosios Lietuvos istorija ir kultūra susijusiomis vietomis, Kuzmickas motociklu apvažinėjo beveik visą Karaliaučiaus kraštą, sukaupė daug vertingos medžiagos (bet panaudoti nespėjo).

L: Žvinklevičienė I. Žodyje užgesusi širdis. V., 1997.

Vaclovas Bagdonavičius