Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Kisarauskas

XX a. lietuvių tapytojas, grafikas, skulptorius, scenografas, dailės kritikas.

Kisaráuskas Vincas 1934 III 1Augmėnuose (Radviliškio r.) 1988 X 27Niujorke (JAV)), lietuvių tapytojas, grafikas, skulptorius, scenografas, dailės kritikas. 1959 baigė Vilniaus dailės institutą. 1965–1988 Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokyklos dėstytojas. 1963 sukūrė 20 grafikos darbų K. Donelaičio poemai Metai. Kiekvienam metų laikui skirta 5 lapai. Kisarausko linoraižiniai saviti, improvizuojantys literatūros kūrinį. Jiems būdinga dramatinė įtampa, stilizuotos, išraiškingai deformuotos figūros. Tematinė kompozicija Paveikslo autorius svečiuose pas K. Donelaitį (1981) – konkretumo ir sąlygiškumo kultūrinis ryšys, plastinio ženklo semantika, masių ritmika ir kolorito logika. Ekslibrisas In memoriam K. Donelaitis (iš ciklo Lietuvos rašytojai, 1988) bei bronzinis medalis K. Donelaitis – būrų poetas pasižymi ekspresyvumu, konstruktyvumu. Kisarauskas parašė knygą Lietuvos knygų ženklai 1518–1918 (1984), Lietuvių ekslibrisas (išleista 1991), dailės kritikos straipsnių.

L: Vincas Kisarauskas. V., 1999.

Eva Erika Labutytė

Iliustracija: Vincas Kisarauskas, 1980

Iliustracija: „Paveikslo autorius svečiuose pas K. Donelaitį“, 1981, drobė 85×118 cm