Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Gvazdinskas

XX a. lietuvių žurnalistas. 1923 Klaipėdos krašto sukilimo dalyvis.

Gvazdnskas Vincas 1898 VII 6Pliopliuose (Marijampolės aps.) 1942Uchtoje (Archangelsko sritis), žurnalistas. Dalyvavo 1923 Klaipėdos krašto sukilime. Dirbo Klaipėdos gubernatūros spaudos skyriuje. Padėjo organizuoti šaulių laikraščio Pajūrio sargas (1924–1925) leidimą, jame bendradarbiavo. 1925–1927 redagavo laikraštį Klaipėdos garsas. 1927 tapo Lietuvos keleivio antruoju redaktoriumi, 1930 – vyriausiasis redaktorius. 1935 buvo Lietuvos aido korespondentas Klaipėdoje. Bendradarbiavo Klaipėdos žiniose, Vakaruose, Naujajame Tilžės keleivyje, Trimite, Mūsų krašte ir kituose leidiniuose. Nuo 1931 Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Sovietinių okupantų 1940 ištremtas į Archangelsko sritį.

ŽE