Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincas Gudaitis

XX a. Lietuvos kariuomenės savanoris, Klaipėdos sukilimo dalyvis.

Gudáitis Vincas 1894 IX 27Gudaičiuose (prie Kudirkos Naumiesčio) 1971 II 13Čikagoje), Klaipėdos sukilimo dalyvis. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno Rusijoje. 1918 grįžo į Lietuvą. 1919 savanoriu pradėjo tarnauti Lietuvos kariuomenėje, paskirtas Karo ligoninės ūkio dalies vedėju, o 1923 I 10 – Klaipėdos krašto sukilėlių armijos intendantu. 1923 X 6 gavo vyresniojo leitenanto laipsnį, išėjo į atsargą, pradėjo dirbti kooperatyvų sąjungoje Lietūkis. 1934–1939 Klaipėdos Lietūkio direktorius. Tuomet uosto teritorijoje pastatyti modernūs Lietūkio sandėliai (per Antrąjį pasaulinį karą sunaikinti). Naciams atplėšus Klaipėdos kraštą nuo Lietuvos, Gudaitis kurį laiką dirbo Vilniuje, o bolševikams okupavus Lietuvą, gyveno savo ūkyje Stainiškėje, Barzdų valsčius. Karui baigiantis pasitraukė į Vakarus, 1949 atvyko į JAV.