Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilkėnai

dvaras tarp Karaliaučiaus ir Heiligenwaldės.

Vilkėnai (vok. Willkühnen, rus. Golovenskoje), dvaras 21 km į rytus nuo Karaliaučiaus, 4 km į šiaurės rytus nuo Heiligenwaldės. 1396 paminėta vietovė Willkeynen. 1415 Ordino vyriausiasis maršalas suteikė Mynawthei 3 arklus laukymėje prie vietovės Wilkeno. 1540 Žiokų valsęiaus mokesčių mokėtojų sąrašuose Krimyčių seniūnijos vietovėje Wilkin minėti 3 mokesčių mokėtojai. 1785 tai buvo Tepliavos apskrities Tepliavos valsčiaus bajoriškasis dvaras ir malūnas su 23 ugniakurais; priklausė grafui von Wallenrodtui. 1831 Vilkėnai buvo bajoriškasis dvaras Wilkünen kartu su palivarku Klein Wilkünen, 168 gyventojais ir 18 samdinių, 1852 – 190 gyventojų. XIX a. suformuota Karaliaučiaus kaimiškosios apskrities dvaro apygarda (1874 priskirta Heiligenwaldės valsčiui; Vilkėnų bajoriškojo dvaro savininkas von Borckė 1893–1908 buvo valsčiaus viršaitis); 1891 prie jos prijungta Friedrichswaldės laisvoji valda. 1905 dvaro apygardoje buvo 12 gyvenamųjų namų, 182 gyventojai (1 katalikas), 1910 – 171 gyventojas. 1928 nedidelė dvaro apygardos teritorijos dalis prijungta prie Groß Barthenų kaimo bendruomenės; didžioji dalis kartu su Possindernų kaimo bendruomene pertvarkyta į Vilkėnų kaimo bendruomenę. 1933 pastarojoje buvo 373, 1939 – 387 gyventojai. Priklausė Heiligenwaldės parapijai, 1939–1945 – Sembos apskričiai.

Vasilijus Safronovas