Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Kunkis

XIX–XX a. ūkininkas, visuomenės veikėjas.

Kùnkis Vilius 1890 Klaipėdoje 1960 XII 2 Kanadoje, ūkininkas, visuomenės veikėjas. Mažosios Lietuvos lietuviai prisimena Kunkį iš 1918–1923 metų, kai jie rinkdavosi pasitarti dėl krašto ateities. Pobūviuose po rimtų diskusijų (kuriuose dalyvavo dailininko Adomo Brako, Bajorų-Bajoraičių ir Saugų šeimos, visi Kunkiai, E. Simonaitis ir kiti) Kunkis uždainuodavo lietuviškai. Žavėdavo jo stiprus balsas. 1923 Kunkis aktyviai kovojo per Klaipėdos krašto sukilimą, apdovanotas medaliais. 1930 emigravo į Kanadą, 1940 apsistojo netoli Toronto. Ten buvo įsigijęs ūkį, kur dažnai Toronto mažlietuviai ir kiti rinkdavosi į pobūvius. Kunkis palaidotas naujose lietuvių kapinėse Port Credite. Toronte liko sesuo Urtė ir brolis Augustas su žmona. Kitas brolis Ansas gyveno Vakarų Vokietijoje.

L: Lietuvos pajūris, 1961, nr. 1, 2(6).