Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Gailius

XX a. lietuvių pedagogas.

Galius Vilius po 1941, pedagogas. Apie 1930 baigęs mokytojų seminariją Klaipėdoje, mokytojavo Šilutės apskrityje. 1937 Klaipėdos krašto provokiškos Direktorijos už lietuvybės skleidimą atleistas iš pareigų. Dirbo lietuvių privačioje mokykloje, vadovavo lietuvių jaunimo draugijų sąjungos Santaros Šilutės skyriui. 1939 kovą Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, Gailius mokytojavo Kaune. 1941 kaip repatriantas grįžo į tėvynę, bet nacių buvo įkalintas koncentracijos stovykloje, kur žuvo.