Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viliūnų parapinė mokykla

Viliūnuose nuo XVII a. vidurio veikusi parapinė mokykla.

Vilinų parãpinė mokyklà, įsteigta, spėjama, XVII a. pirmoje pusėje. Veiklos pradžią liudijančių dokumentų stokojama. Tikybos lietuvių šeimų vaikai mokyti gimtąja kalba 1781–1795 čia precentoriavo Karaliaučiaus universiteto absolventas, lietuvių kalbos teisių gynėjas Zigfrydas Ostermejeris. XIX a. viduryje mokykla įgavo valstybinės liaudies mokyklos teises. Nuo šiol vaikų mokyti siųsti mokytojų seminarijų, dažniausiai Karalienės mokytojų seminarijos, absolventai. 1877 mokytojavo E. A. Reimannas, 1911 – A. H. Raschas.

Albertas Juška