Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilhelmas Žanas Burkevičius

XX a.lietuvių teisininkas, pedagogas, bibliofilas, evangelikų liuteronų kunigas.

Burkẽvičius Vilhelmas Žanas 1885 XII 6Ringene (Latvija) 1971 III 8Kaune, teisininkas, pedagogas, bibliofilas, evangelikų liuteronų kunigas. 1905 baigė Liepojos progimnaziją ir mokytojų kursuose įgijo teisę dirbti pradžios bei vidurinės mokyklos mokytoju. Mokytojavo Šiaulių, Raseinių, Tauragės apskrities pradžios mokyklose. 1913 eksternu išlaikęs brandos atestato egzaminus, studijavo teisę Sankt Peterburgo universitete. 1917 įgijo teisininko diplomą, dirbo Rokiškyje, Ukmergėje, Vilniuje, Kaune. 1931–1932 dirbo Klaipėdos krašto gubernatūroje. Sovietų valdžiai uždraudus dirbti teisininku, 1944–1947 dirbo Kauno viešosios bibliotekos rankraštyne. Išėjęs į pensiją, dirbo Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorijos juriskonsultu. 1952 VIII 9 Tauragėje ordinuotas evangelikų liuteronų kunigu. 1955 išrinktas Lietuvos evangelikų liuteronų Konsistorijos pirmininku, ėjo senjoro pareigas. Parašė knygas Lietuvos mokykla prieš Didįjį karą: Kauno gubernijos pradžios mokyklų padėtis 1907–1914 metais (1938); Iš mūsų kovų dėl Lietuvos mokyklos 1863–1915 (1939) ir kitų. Jo rūpesčiu sudaryti ir priimti Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios statutas, išleisti 8 evangelikų kalendoriai, Giesmių ir maldų knygelė (1957). Paskelbė darbų civilinės teisės klausimais, periodinėje spaudoje – straipsnių iš kultūrinio gyvenimo. Sukaupė gausią biblioteką, turėjo retų XVIII a. spaudinių, mokėjo kelias užsienio kalbas. Palaidotas Mažeikių evangelikų liuteronų kapinėse. Vertinga Burkevičiaus biblioteka išsisklaidė, dalis dingo.

Albertas Juška

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Senjoras Vilhelmas Žanas Burkevičius, 1961 / Iš Marijos Krukytės albumo