Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilgaičiai

dvaras ir kaimas tarp Karaliaučiaus ir Vargių.

Vilgaičiai (vok. Willgaiten, rus. po 1945 Kolosovkos dalis), dvaras ir kaimas 15 km į šiaurės vakarus nuo Karaliaučiaus, 4,5 km į šiaurės vakarus nuo Vargių. 1396 Ordino vyriausiasis maršalas suteikė Wardennei, Hannusui ir Pfenningui 4 arklus ir 1 ūbą žemės vietovėje Willeiten. 1405 minėti kaip Wilhethen, 1424 Willieyten, 1476 Wilgeyten. 1540 Žiokų valsčiaus mokesčių mokėtojų sąrašuose Vargių seniūnijos vietovėje Wilgeiten minėti 6 mokesčių mokėtojai. 1785 Žiokų apskrityje Vilgaičių vardu minėta: Žiokų valsčiui priklausęs bajoriškasis dvaras su 3 ugniakurais ir Kapurnų valsčiui priklausęs kulmiškasis laisvasis kaimas su 2 ugniakurais. 1831 bajoriškojoje Vilgaičių dalyje buvo 49 gyventojai ir 5 samdiniai, domeniškojoje – tik 9 samdiniai. XIX a. Karaliaučiaus kaimiškojoje apskrityje suformuota Bajoriškųjų Vilgaičių (Adlig Wilgaiten) dvaro apygarda (1852 – 55 gyventojai) ir Kulmiškųjų Vilgaičių (Köllmisch Willgaiten) kaimo bendruomenė (1852 – 30 gyventojų). XIX a. pabaigoje Vilgaičių bajoriškasis dvaras valdė 186,29 ha, Vilgaičių kulmiškasis dvaras – 118,36 ha žemės. 1874 įsteigtas Vilgaičių valsčius. 1905 šiam valsčiui priklausiusioje dvaro apygardoje buvo 3 gyvenamieji namai, 60 gyventojų (1910 – 19 gyentojų), kaimo bendruomenėje – 2 gyvenamieji namai, 38 gyventojai (1 katalikas; 1910 – 59 gyventojai). Bajoriškasis Vilgaičių dvaras 1922 priklausė Reinholdui Blumenthaliui. 1928 Kulmiškųjų Vilgaičių kaimo bendruomenė sujungta su Bajoriškųjų Vilgaičių, Barrückenų, Barsenickenų, Domelkaimio ir Taukittenų dvaro apygardomis į naują Domelkaimio kaimo bendruomenę. 1930 panaikintas valsčius. Priklausė Vargių parapijai.

Vasilijus Safronovas