Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vileikų pradinė mokykla

Vileikuose 1857 įsteigta pradinė mokykla.

Vilekų pradnė mokyklà, įsteigta 1857. Buvo medinė su butu mokytojui, turėjo 40 margų sklypą. Pirmieji pedagogai – Gennertas, Lozoraitis (Losereit), Krewaldas, nuo 1875 – Zabbė. Pastarojo pastangomis 1890 atidaryta antra klasė (besimokančiųjų buvo daugiau kaip 80). Atsiųstas antras mokytojas. Nuo 1895 mokyklai vadovavo Kairys, 1896–1900 – Matutis. 1909 išmūryta nauja tipinė dviejų klasių, su butais mokytojams. 1910–1914 vedėju dirbo Adomaitis. Prasidėjus karui jis ir antrieji mokytojai Gramatzkis ir Mauricas (Mauritz) paimti į kariuomenę. Vaikus mokė keli besikeičiantys asmenys. 1918 Adomaitis grįžo ir mokytojavo iki 1920, vėliau Dilba ir Schildas. 1929 mokyklą lankė 34 vaikai (24 lietuviai, 10 vokiečių). Mokyta vokiečių kalba. Lietuvių kalba dėstyta kaip atskiras mokomasis dalykas. Pedagogai jos nemokėjo. XX a. 4 dešimtmetyje mokytojavo Benediktas Vaičys ir Gerda Laurus.

Albertas Juška