Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viktoras Kiauka

diplomuotas inžinierius statybininkas.

Kiáuka Viktoras 1937 VII 11Antleičiuose (Pagėgių aps.), diplomuotas inžinierius statybininkas. Motina Maria Gailus (1899 III 30–1985 I 2), kilusi iš Didžiųjų Berštininkų, ūkininkaitė, giedojo Tilžės bažnyčios chore, mokėjo daug lietuviškų ir vokiškų giesmių; tėvas Dovydas (David) Kiauka (1897 VII 12–1989 IV 3) paveldėjo tėviškę – 15 ha ūkį Antleičiuose, 5 ha pievų Plaškiuose, buvo apsiskaitęs lietuvininkas. 1939 buvo sumuštas, nes neiškėlė nacių vėliavos, 1946 ne kartą tardytas sovietinės milicijos. Kiauka 1956 baigė Šilutės vidurinę mokyklą, 1961 – Kauno politechnikos institutą; 1975 – Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo institutą. 1961–1991 dirbo Rietavo, Šilutės, Vilniaus statybos ir komunalinio ūkio organizacijose darbų vykdytoju, vyriausiuoju inžinieriumi, valdybos viršininku. 1989–1998 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios tarybos pirmininkas; 1990–1998 viešosios įstaigos Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonijos (iki 1997 VI 24 labdaros ir kultūros draugijos) Vilniaus Sandora valdybos pirmininkas ir direktorius, nuo 1998 direktorius. Bendradarbiavo su Lietuvos Respublikos valstybės institucijomis, Vokietijos Šiaurės Elbės krašto, kitomis užsienio protestantų bažnyčiomis dėl Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios parapijai priklausančių pastatų restauravimo, materialinės pagalbos parapijiečiams teikimo. Žmona Audronė Buivydaitė-Chomičiūtė, pedagogė. Dukra Asta Saldukienė, ekonomistė, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonininkė, sūnus Tomas Viktoras studijavo Erlangene, baigė Heidelbergo (Vokietija) universitetą; teologijos magistras, dėsto Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centre.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Viktoras Kiauka, 2001

Iliustracija: Viktoro Kiaukos tėvai: Maria Gailus-Kiaukienė, Dovydas Kiauka, sesuo Rūta Kiaukaitė, apie 1970 / Iš Viktoro Kiaukos šeimos albumo