Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viktoras Kamantauskas

XX a. lietuvių kalbininkas, vertėjas.

Kamantáuskas Viktoras 1899 X 28 Rumšiškėse 1951 XI 1Norwoode (JAV), lietuvių kalbininkas, vertėjas. 1906 išvyko į JAV pas tėvą Petrą Kamantauską. 1919–1921 Yaleʼio universitete (JAV) studijavo klasikinę filologiją. 1921 grįžęs į Lietuvą, studijavo kalbotyrą Lietuvos universitete. 1923 išvyko į Montpellier universitetą (Prancūzijoje), kur studijavo prancūzų kalbą. 1924 grįžo į Lietuvą, mokytojavo. Nuo 1931 ELTA vyriausiasis redaktorius. 1933 vienas iš Didžiosios ir Mažosios Lietuvos kultūrinio bendradarbiavimo sąjungos steigėjų. 1938 konsulas Liepojoje (Latvijoje). 1944 pasitraukė į Vokietiją. Dirbo VLIKe ir Raudonajame kryžiuje. 1950 atvyko į JAV. Parengė vadovėlių, žodynėlių. Iš anglų, prancūzų kalbų išvertė per 40 įvairių rašytojų kūrinių.

LE