Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viktoras Jauniškis

XX a. smuikininkas, chorvedys, pedagogas.

Jaunškis Viktoras 1907 XII 6 Maskvoje 1990 XII 12 Šiauliuose, smuikininkas, chorvedys, pedagogas. Baigęs Klaipėdos muzikos mokyklą, joje dirbo administracinį darbą, griežė mokyklos styginių kvartete, miesto simfoniniame orkestre, vadovavo Klaipėdos krašto Giedotojų draugijos chorams, 1938 buvo Mažosios Lietuvos III Dainų šventės organizacinio komiteto sekretorius. 1939 persikėlė į Šiaulius ir mokė smuikuoti muzikos mokykloje.

Danutė Petrauskaitė