Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viktoras Burokevičius

Lietuvos kariuomenės leitenantas, 1923 dalyvavęs ir žuvęs Klaipėdos krašto sukilime.

Burokẽvičius Viktoras 1923 I 15Klaipėdoje, Lietuvos kariuomenės leitenantas. 1919 savanoriu stojo į Lietuvos kariuomenę ir gruodžio mėnesį baigė Karo mokyklos II laidą. Tarnavo 8-ajame pėstininkų pulke. 1920 VIII–IX pasižymėjo kovose su lenkais Augustavo miškuose. 1923 sausį dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime, sausio 15 su kuopa prasiveržė iki Klaipėdos miesto prefektūros (prancūzų komisaro šiame krašte būstinės), kurią puolant buvo nukautas. Kautynės baigėsi pergale, kuri nulėmė Klaipėdos krašto ateitį. Burokevičius po mirties apdovanotas Vyčio Kryžiumi.

MLFA