Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vikiava

valda Semboje, prie Brastos upelio, tarp Karaliaučiaus, Labotos ir Kranto.

Vikiava (vok. Wickiau, rus. Klincovka), valda Semboje, prie Brastos upelio, 23 km į šiaurę nuo Karaliaučiaus, 4 km į šiaurės vakarus nuo Labotos, 3 km į pietvakarius nuo Kranto. Apie 1540 Fischhauseno valsčiaus Labotos seniūnijoje paminėta vietovė Wickau priklausė kilmingajam Zanderui (arba Sanderui) Schwabui, kuris už ją mokėjo činšą, turėjo 4 priklausomus valstiečius ir 1 samdinį. Von Korffų (valdė Bildavos dvarą 1680–1820) laikais Vikiavos valda tapo Bildavos bajoriškojo dvaro priklausiniu. 1785 Wiekau arba Wickau buvo Žiokų apskrities Fischhauseno valsčiaus bajoriškoji valda su 6 ugniakurais. XIX a. pradžioje šioje valdoje suformuoti 2 palivarkai: Senosios Vikiavos ir Naujosios Vikiavos; 1831 pirmajam priklausė 544 margai žemės, 6 samdiniai ir 50 gyventojų, antrajam – 408 margai žemės, 3 samdiniai ir 52 gyventojai. 1852 valdoje paminėti 85 gyventojai. XIX a. I pusėje Vikiavai dar priklausė tiesiogiai Bildavos dvaras, XIX a. 8 dešimtmetyje jau minima kaip riteriškojo Viskiautų dvaro (t. p. Bildavos priklausinio) valda. 1896 Vikiavos valda įtraukta į Fischhauseno apskrities Vazgavos valsčiaus Vazgavos dvaro apygardą. 1905 minėta kaip šios apygardos gyvenvietė su 2 gyvenamaisiais namais ir 46 gyventojais. 1928 prijungta prie Kranto kaimo bendruomenės, nuo 1932 – naujai sukurtos Vazgavos kaimo bendruomenės dalis. Priklausė Labotos parapijai.

Vasilijus Safronovas