Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Viešvilės kapinynas

X–XI a. kapinynas į pietus nuo Viešvilės.

Viešvils kapinýnas, X–XI a. kapinynas į pietus nuo Viešvilės, kalvoje, nutolusioje 800 m į šiaurę nuo Nemuno. Ištirta 17 degintinių (vyrų arba bendri vyrų ir moterų) ir 6 griautiniai vaikų kapai. Dalyje kapų gausu įkapių: papuošalai, buities reikmenys, naminių gyvulių kaulai, daug ginkluotės; 8 kapuose su mirusiaisiais sudeginti žirgai. Kapuose rasta po 2 kalavijus (viename – 6), kai kuriuose – po 4–5 ietis. Priskiriamas Nemuno žemupio skalvių etnokultūrinei grupei: čia laidoti socialiai dominuojančiai bendruomenės daliai – skalvių kariniam elitui – priklausę žmonės.

L: Budvydas U. Viešvilės kapinynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. V., 2005; Budvydas U. Skandinaviški Viešvilės kapinyno ietigaliai // Lietuvos archeologija, t. 30. V., 2007.