Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vienos kongresas

Vienoje 1814–1815 vykęs Europos valstybių atstovų susitikimų ciklas, kuriame buvo sprendžiamas Europos šalių teritorijų perdalijimas po karo su Napoleono I Prancūzija.

Venos kongrèsas,Vienoje 1814 IX–1815 VI 9 vykęs Europos valstybių atstovų susitikimų ciklas, kuriame buvo sprendžiamas Europos šalių teritorijų perdalijimas po karo su Napoleono I Prancūzija. Jame buvo nustatytas jėgų balansas ir sutarta dėl esminių politinių principų, kurių buvo laikomasi iki XIX a. vidurio. Vienos kongreso iniciatorės buvo Austrija, Prūsija, Rusija ir Didžioji Britanija. Dalyvavo visų Europos valstybių (išskyrus Osmanų imperiją) atstovai, pirmininkavo Austrijos kancleris Klemensas von Metternichas. Kongrese išryškėjo karą laimėjusių valstybių prieštaravimai. Šalys nugalėtojos iki baigiamojo akto priėmimo jau buvo sudariusios daug savitarpio sutarčių. 1813 II 28 slaptais Kaliszo sutarties paragrafais Rusija pažadėjo Prūsijai pagalbą atkuriant 1806 sienas, prijungiant Sileziją; likusi Lenkijos dalis turėjo atitekti Rusijai. Šie susitarimai gilino prieštaravimus tarp 4 svarbiausių valstybių: Saksonijos ir Lenkijos vienašališkam pasidalijimui šia sutartimi priešinosi Austrija, kuri norėjo paversti Saksoniją buferine valstybe. 1814 XI–1815 XII svarstant Saksonijos ir Lenkijos klausimus, Saksonijos prijungimui prie Prūsijos pasipriešino Didžioji Britanija ir Austrija; Didžioji Britanija svarstė Lenkijos atkūrimo galimybę. Kongrese t. p. kilo nesutarimai, kaip spręsti Prancūzijos likimą: Rusija ir Prūsija siūlė Prancūzijos padalijimą, o Austrija ir Didžioji Britanija, siekdamos išvengti Rusijos dominavimo pokarinėje Europoje, siekė atlaidžios sutarties su Prancūzija. Prancūzija priešinosi dominuojančių valstybių diktuojamoms sąlygoms. Šalių prieštaravimais pasinaudojo Prancūzijos atstovas Charlesas Maurice’as de Talleyrandas ir pasiūlė 1815 I 3 slaptą gynybinę Austrijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos sąjungą prieš galimą Prūsijos-Rusijos pavojų. Nesutarimais bandė pasinaudoti ir iš tremties Elbos saloje gįžęs Napoleonas; tai paskatino Vienos kongreso dalyvius priimti galutinį susitarimą. 1815 VI 9 pasirašytas Vienos kongreso aktas. Be kitų sprendimų, Rytų Europoje buvo numatyta didelę dalį Varšuvos kunigaikštystės (išlaikant jos savivaldos teisę) priskirti Rusijai, Poznanė pripažinta Prūsijai, Galicija – Austrijai (ji atsisakė Habsburgų Nyderlandų), Krokuva paskelbta laisvuoju miestu. Prūsija gavo Saksonijos šiaurinę dalį, Reino provinciją ir Vestfaliją. Vienos kongresas paskatino Vokietijos sąjungos su faktišku Austrijos dominavimu joje sukūrimą (1815 VI).

L: Kinder H., Hilgemann W. Pasaulio istorijos atlasas, t. 2. V., 2002.

Iliustracija: Vienos kongresas / Iš LE