Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vidmarės

Kuršių marių vidurinė dalis.

Vdmarės, Kuršių marių vidurinė dalis tarp linijų Žirgų ragas Kuršių nerijoje–Ventės ragas rytiniame pamaryje–Grobšto ragas nerijoje–Liekų ragas Nemuno deltoje. Čia yra didžiausia povandeninių reljefo formų įvairovė. Prieš susiformuojant dabartinei marių kranto linijai Nemuno deltą iš šiaurės ribojo moreninis masyvas, besidriekiąs nuo Priekulės per Ventės ragą ir Kalvos bei Akmenos seklumas Nidos link. Nemuno vandenims pasukus į šiaurę jis išplautas ir suskaidytas. Įlomės užpildytos upinėmis ir baseininėmis nuosėdomis. Be minėtų pakilumų, šioje marių dalyje apie 8 km į šiaurę nuo Liekų rago driekiasi smėlinga Ežios sekluma. Vidmarės seklesnės už Budumą. Vyrauja 3–4 m gyliai. Dugną daugiausia dengia smulkus smėlis ir aleuritas. Ventės rago iškyšulį supančioje priekrantėje dugną dengia išplautos morenos liekanos: rieduliai, gargždas, žvirgždas.

L: Žaromskis R. Okeanai, jūros, estuarijos. V., 1996.

Zigmas Janukonis