Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vidgiriai, 1

kaimas tarp Darkiemio, Geldapės ir Žabynų.

Vidgiria, 1 (vok. Wittgirren, nuo 1938 Wittbach, lenk. Widgiry), kaimas 12,5 km į pietryčius nuo Darkiemio, 13,5 km į vakarus nuo Geldapės, 3,5 km į pietryčius nuo Žabynų. 1555 paminėtas kaip Wittger (Wittiger) su 2 činšininkais, vienam jų užrašyta miško; 1584 Widgiren, Widgirenn sudarė 12 ūbų žemės. 1736 Vidgirių pavadinimu minėti 2 kaimai, priklausantys Königsfeldės domenų valsčiui: Wittgirrenim Kiautschen (6 vokiečių valstiečių šeimos; 1697 duota privilegija karčemai; 1743 kaimas dar vadintas Eszerningken, jame paminėta dar 1 kulmiškių valstiečių šeima) ir Wittgirren in Szabsch (4 vokiškai ir 1 lietuviškai kalbančių valstiečių šeima). 1785 pirmasis Vidgirių kaimas vadinamas Ežerninkais (Eszerningken) arba Didžiaisiais Vidgiriais (Groß Wittgirren), antrasis – Mažaisiais Vidgiriais (Klein Wittgirren). Didieji Vidgiriai buvo mišrus kaimas su 11 ugniakurų, priklausė Vilemsberkio parapijai; Mažieji Vidgiriai – karališkasis valstiečių kaimas su 9 ugniakurais, priklausęs Geldapės parapijai. 1874 sudarant Darkiemio apskrities Balupėnų valsčių minėta tik viena Vidgirių kaimo bendruomenė: 1905 buvo 22 gyvenamieji namai, 199 gyventojai, 1910 – 197, 1925 – 183 gyventojai. 1928 prijungus Radtkehmeno dvaro apygardą 1933 buvo 232, 1939 – 201 gyventojas. XX a. pradžioje Vidgiriai priklausė Žabynų parapijai, veikė pradinė mokykla. Nuo 1945 atsidūrė pasienyje, priklausė Lenkijai.

Vasilijus Safronovas