Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vida Janina Jovaišienė-Kavaliauskaitė

dailininkė grafikė, knygų iliustruotoja.

Jóvaišienė-Kavaliauskáitė Vida Janina 1943 III 1 Kaune, dailininkė grafikė, knygų iliustruotoja. 1968 baigė Vilniaus dailės institutą. 1969–1991 sukūrė 35 estampų ciklą Klaipėdos kraštas. Iš jų: ofortai Klaipėda (1969, 1971); Pajūris; Laivai (1969); Klaipėdiškių dainos, I–V: Srovė teka lyg sidabras, Nuo Ventės rago, Vaikščioj brolis po tėvo sodelį, Dvi tris nakteles, Ei, linksmas rundas (1970); Melnragė; Nida (1971); Atsisveikinimas (1976); Refleksijos I–II (1977); Regata I–II–III (1980); Klaipėdiškių padavimai: Prosniksės likimas, Mirties laivas (1982); Galima išvyka (1983). Akvatinta technika: Atsisveikinimai (1982); sausa adata – Palydėjimas (1986), Žuvis eina (1986); minkšto lako technika – Tolyn, Naktis (1987), Daina (1988); Vakarėjant (1988). Klaipėdiškių padavimas. Stalupėnai I–II (1991); Klaipėdiškių padavimas. Tolkiemio ungurys (1991), Upelė link Tilžės (1991); litografijas – Tyliose mariose (1982), Mirusios kopos (1982). Klaipėda, pajūris bei pamarys – pamėgtos Jovaišienės-Kavaliauskaitės temos. Piešinys primityvistinis, daiktai ir žmonės vidine santarve sujungti į darnią nerealią visumą. Plastiška kompozicija paklūsta kūrybos magijai, sąlygiškai tikrovei.

Eva Erika Labutytė

Iliustracija: Vida Janina Jovaišienė, 1983

Iliustracija: Atsisveikinimas, 1976. Ofortas, akvatinta, 42,5×50