Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vėžininkų pradinė mokykla

Vėžininkuose 1736–1741 įsteigta pradinė mokykla.

Vėžiniñkų pradnė mokyklà, įsteigta 1736–1741 po paskelbto visuotinio mokymo įstatymo Principia regulativa. Vienaklasė. Mokyta lietuvių kalba, nes kiek daugiau vokiečių buvo tik po didžiojo 1709–1711 maro atsikėlus zalcburgiečiams. XIX a. II pusėje mokė mokytojų seminarijas baigę pedagogai. Tarpukariu dirbo mokytojas Žagaras, Klaipėdos mokytojų seminarijos auklėtinis Jurgenaitis. Mokyklą lankė 30–40 vaikų, 1936 – 41 moksleivis (22 mergaitės, 19 berniukų, 37 evangelikai liuteronai, 4 katalikai). Mokykla veikė mūriniame tipiniame name. Pedagogams skirta 4,08 ha žemės, daržinė ir tvartelis.

Albertas Juška