Mažosios Lietuvos
enciklopedija

vertybiniai popieriai

dokumentai, patvirtinantys privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį įsipareigojimą.

vertýbiniai põpieriai, dokumentai, patvirtinantys privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį įsipareigojimą. Vertybiniai popieriai perkami ir parduodami. Jų emisija yra viena svarbiausių ir pelningiausių, bet ir rizikingiausių finansinio kapitalo operacijų. Svarbiausios vertybinių popierių rūšys – akcijos, obligacijos, hipotekos lakštai ir kita, kuriuos leidžia akcinė bendrovės, valstybė, hipotekos bankai ar kitos specialios kredito institucijos. Obligacijos, hipotekos lakštai duoda jų laikytojams metines pajamas nustatytu procentu. Vertybiniai popieriai turi kainą, vadinamą vertybinių popierių kursu. Vertybiniais popieriais prekiaujama fondų biržoje. Vertybiniais popieriais buvo prekiaujama Karaliaučiaus, Klaipėdos biržose, Pramonės ir prekybos rūmuose. Klaipėdos biržoje prekiauta Klaipėdos krašto akcinių bendrovių ir vokiečių bankų akcijomis. Žemės banko (1924–1940) Klaipėdos skyrius atlikdavo operacijas su hipotekos lakštais. Tarpukariu Klaipėdos miestas turėjo vertybinių popierių emisijos teisę. 1927, siekdama pritraukti lėšų investiciniams projektams, kurių didžiausias buvo naujų magistrato pastatų statyba, miesto taryba išleido 40 tūkst. Vokietijos markių vertės obligacijų emisiją.

Dar skaitykite bankininkystė Klaipėdos krašte.

L: Terleckas V. Lietuvos bankininkystės istorija 1918–1941. V., 2000; Von 100 Thaler Preussisch Kurant bis 100 000 Mark... Ellingen, 1993.