Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Verein für Wissenschaftiliche Heilkunde Königsberg

Karaliaučiaus mokslinė gydymo sąjunga, siekusi suvienyti gydytojus moksliniam ir praktiniam darbui.

Verein für Wissenschaftiliche Heilkunde Königsberg [Karaliaučiaus mokslinė gydymo sąjunga], organizacija, įkurta 1851 V 21 profesoriaus Hermanno Helmholzo iniciatyva. Tikslas – suvienyti gydytojus moksliniam ir praktiniam darbui. Sąjungos nariais galėjo būti tik Karaliaučiaus gyventojų gydytojai, aukštąjį mokslą baigę gamtininkai ir I klasės vaistininkai. Pirmininkai: Helmholzas, V. Wittichas, Hildebrandtas, Schoenbornas, Naunynas, Dohrnas, Lichtenheimas, Winteris, Matthesas, E. Mayeris, Laewenas, Asmannas, Bürgersas. Dirbo 10 sekcijų, kurių atstovai apie naujausias savo srities žinias pranešdavo bendrame sąjungos susirinkime. Posėdžiai vykdavo kartą per savaitę. 1859 prie sąjungos prisijungė Gydytojų ir gamtos tyrėjų draugija, 1884–1900 Vokiečių gydytojų sąjungų susivienijimas (Deutscher Ärztevereinbund). 1878 nutarta leisti dalyvauti posėdžiuose ir provincijos gydytojams, kviestis pranešėjus iš Rygos, Danijos, Švedijos. XX a. pradžioje į Verein für Wissenschaftiliche Heilkunde Königsberg priimti ir Karaliaučiaus karinės įgulos gydytojai, o nuo 1937 posėdžiuose dalyvavo ir Ypatingoji karo medikų draugija. 1885 įsteigta našlių ir našlaičių rėmimo kasa, į kurią Karaliaučiaus mokslinės gydymo sąjungo nariai aukodavo 100–1000 ir daugiau markių, kad paremtų mirusių medikų šeimos narius. Po Antrojo pasaulinio karo veikė išeivijoje. 1951 sąjunga turėjo 300 narių. Nuo 1957 Götingene kasmet vyksta posėdžiai, į kuriuos perskaityti pranešimą kviečiamas jaunas Rytprūsių kilmės mokslininkai, prisimenama krašto medicinos istorija.

L: Schulz H., Schroeder P. Ärzte in Ost- und Westpreussen. Würzburg, 1970.

Leonardas Poviliūnas