Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vėluvos parapinė mokykla

Vėluvoje nuo 1623 veikusi parapinė mokykla.

Vluvos parãpinė mokyklà, spėjama, įsteigta kartu su parapija, dokumentais mokyklos egzistavimas paliudytas 1623. Vaikus mokė aukštesnės kvalifikacijos precentoriai. 1690–1739 mokyklos rektorius buvo Jokūbas Rėza (Jacob Rehse, galimą jo giminystę su lietuvių raštijos veikėjais Jonu Rėza ar Martynu Liudviku Rėza patvirtinančių duomenų nerasta). 1695–1711 rektoriumi dirbo J. K. Dycelius, nuo 1849 – E. Ewertas, 1866 – A. Szymanskis, 1902 – E. Zihannas, nuo 1910 – F. Gutzeitas.

Albertas Juška