Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Veislininkystės priežiūros bendrija

veterinarijos specialistų draugija.

Veislininkỹstės prežiūros bendrijà, veterinarijos specialistų draugija, 1903 Gastose įkurta dvarininko Ernsto Stadieʼo. Veislininkystės priežiūros bendrija turėjo gerinti karvių veisles, jų pašarus, stebėti išmilžį. Nuo 1908 Veislininkystės priežiūros bendrija priklausė Tilžės apylinkių Veislininkystės priežiūros draugijų sąjungai (vok. Verband der Kontrollvereine für Tilsiter Niederungsvieh), nuo 1909 – Rytų Prūsijos provincijos pienininkystės priežiūros draugijų sąjungai (vok. Verband der Milchviehkontrollvereine für die Provinz Ostpreußen). Pirmojo pasaulinio karo metu Veislininkystės priežiūros bendrijos veikla apmirė, spėjama, ji veikė iki Antrojo pasaulinio karo.

Dar skaitykite gyvulininkystė.

L: Schmidt B. Ostpreußisches Leistungsvieh in der Tilsiter Niederung. Berlin, 1920.

Vytautas Gocentas

Arthur Hermann