Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vasilijus Safronovas

lietuvių istorikas.

Safrònovas Vasilijus 1984 VII 21 Klaipėdoje, istorikas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir talkininkas. 2002–2007 Klaipėdos universitete studijavo istoriją. Hum. mokslų dr. (2011). Nuo 1999 tiria Klaipėdos miesto ir krašto praeitį, sovietiką, atminimo kultūrą ir politiką, istorijos teoriją, paveldosaugą, identiteto problematiką. 2005–2006 Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto ir Institut für Auslandsbeziehungen (Užsienio ryšių institutas; Stuttgartas, Vokietija) vykdyto projekto Šeimos albumų istorija (-os). Klaipėdos krašto pokario laikotarpis 1944–1960 m. dalyvis. Nuo 2008 dėsto ir vadovauja Klaipėdos universiteto istorijos krypties studentams, nuo 2016 eina profesoriaus pareigas. Nuo 2011 Klaipėdos univeristeto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslo darbuotojas, nuo 2018 šio instituto direktorius. 2009–2013 dalyvavo Lietuvos istorijos institute veikusios atminimo kultūrų Lietuvoje tyrėjų grupės projektuose, nuo 2010 šio instituto mokslo darbuotojas. Disertacijos pagrindu išleido monografiją Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje (2011) ir jos vertimus į lenkų (Przeszlość jako źródło konfliktu. Konkurencja ideologii tożsamości w Kłajpedzie XX wieku, 2012), vokiečių (Kampf um Identität. Die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert, 2015; papildytas ir atnaujintas leidimas), anglų (The Creation of National Spaces in a Pluricultural Region: The Case of Prussian Lithuania, 2016) kalbomis. Monografijos Nacionalinių erdvių konstravimas daugiakultūriame regione: Prūsijos Lietuvos atvejis (2015) autorius, monografijų Klaipėdos urbanistika 1945–1990 m. (2015), Didysis karas visuomenėje ir kultūroje: Lietuva ir Rytų Prūsija“ (2018) bendraautoris, straipsnių rinkinių sudarytojas, kelių knygų ir daugiau kaip 40 tiriamųjų straipsnių lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, lenkų kalbomis autorius ir bendraautoris. Mokslinių straipsnių paskelbė leidiniuose Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Kultūros barai, Lietuvos istorijos metraštis, Annaberger Annalen.

Iliustracija: Vasilijus Safronovas