Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vartūliškių piliakalnis

piliakalnis Pagėgių apskrityje, 3 km į šiaurę nuo Vilkyškių.

Vartliškių pliakalnis, Pagėgių apskrityje, 3 km į šiaurę nuo Vilkyškių. Žinomas iš padavimų. Padavimuose pasakojama, kaip priešams išgriovus pilį pasirodą raiteliai be galvų, kaip viesulas jie pasileidžią nuo kalno viršūnės ir dingstą Velnio dauboj. Jų arkliai be galvų. Seniau kalno viduryje buvusi didelė skylė; jei kas į ją įmesdavo akmenį, apačioj suskambėdavo. Netoli Vartūliškių piliakalnio esąs neregimas pasaulis, kuriame nykštukai gyvena. Tik kartą per metus, miegodamas naktį ant to kalno, gali išgirsti šunų lojimą, kuris atskamba iš nykštukų pasaulio. Tą naktį nykštukai atvyksta į mūsų žemę pasirinkti gražiausių ir didžiausių moterų, kurios paskui turi mirti, kad galėtų aname pasaulyje su nykštukais gyventi. Jei kurį žmogų ant to kalno pastebėdavo, to vengdavo, nes manydavo jį su velniais ir raganomis reikalų turėjus.

L: Iš gražios mūsų tėviškės padavimų. Vartūliškių piliakalnis //Lietuvos pajūris, 1983, Nr. 15.

LE

Iliustracija: Vartūliškių piliakalnis / Iš Reinchardo Grunenbergo rinkinio