Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Varnikaimio įtvirtinimai

sutvirtinta aikštelė, pylimai ir grioviai.

Varnikaimio įtvirtinimai, trikampė aikštelė, sutvirtinta 3 pylimais ir griovių eile, greta buvo papildomas pylimas, saugojąs gyvenvietę prie pilies. Netoliese rastas V–VII a. karių kapinynas.

L: Užmirštieji prūsai. V., 1999.