Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Varnikai

gyvenvietė Semboje, prie Baltijos jūros, tarp Heiligenkreutzo ir Rūsių.

Varnikai (vok. Warnicken, rus. Lesnoje), gyvenvietė Semboje, prie Baltijos jūros, 6 km į šiaurės rytus nuo Heiligenkreutzo, 5 km į vakarus nuo Rūsių. Vietovardis Warniken minėtas 1405. 1540 Fischhauseno valsčiaus mokesčių mokėtojų sąraše paminėti 4 vietovėje gyvenę asmenys. 1713 Varnikai paminėti kaip miškų urėdijos centras, 1785 – Žiokų apskrities, Tirškaimio valsčiaus karališkasis kaimas ir miškų urėdijos centras su 6 ugniakurais. 1831 kaime buvo 42 gyventojai ir 2 samdiniai. XIX a. viduryje Varnikų girininkijos dvaro apygarda gavo Fischhauseno apskrities valsčiaus centro statusą. 1905 joje buvo 25 gyvenamieji namai, 179 gyventojai (3 katalikai), 1910 – 237 gyventojai. 1928 girininkijos dvaro apygardos teritorija padalyta tarp Georgenswaldės (Varnikų kolonija), Naujųjų Kuršių (kelias į Naujuosius Kuršius), Vangininkų (Heiligenkreutzo apylinkė) ir Rūsių (likusi dalis) kaimo bendruomenių, o pati apygarda panaikinta. Priklausė Sankt Lorenzo parapijai. Varnikų karališkoji girininkija, apėmusi mišką teritorijoje tarp Heiligenkreutzo, Dirsūnkaimio, Kramavos, Rūsių ir Baltijos jūros, dabar vadinama Svetlogorsko mišku (Svetlogorskij les).

Vasilijus Safronovas

Iliustracija: Baltijos jūros pakrantė prie Varnikų, 1842 / Graviūros kopija iš Karaliaučiaus muziejaus Duisburge