Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vargynai, 1

valda tarp Karaliaučiaus, Arnavos ir Valdavos.

Vargynai, 1 (vok. Wargienen, rus. Aprelevka), valda 13 km į rytus nuo Karaliaučiaus, 5 km į šiaurės rytus nuo Arnavos, 3 km į šiaurę nuo Valdavos. 1540 Žiokų valsčiuje, vietovėje Wergin minėta 13 mokesčių mokėtojų ir karčemininkas. 1785 Žiokų apskrities Valdavos valsčiuje Vargynais vadinta: bajoriškasis dvaras su 2 ugniakurais, priklausęs Fuchshöfeno bajoriškajam dvarui ir 1767 paveldimojon nuomon perduotas karališkasis palivarkas su 3 ugniakurais. 1831 Fuchshöfenui priklausiusioje Vargynų dalyje minėta 31 gyventojas ir 4 samdiniai; likusioje Vargynų dalyje (1828 palivarko pagrindu įsteigtame paveldimosios nuomos teise valdomame dvare) buvo 106 gyventojai ir 16 samdinių. XIX a. viduryje Karaliaučiaus kaimiškosios apskrities Groß Legdeno valsčiuje sukurta Bajoriškųjų Vargynų (vok. Adlig Wargienen) dvaro apygarda ir Kulmiškųjų Vargynų (vok. Köllmisch Wargienen) kaimo bendruomenė. Pastaroji 1901 irgi reorganizuota į dvaro apygardą. 1905 Bajoriškuosiuose Vargynuose buvo 3 gyvenamieji namai, 36 gyventojai (visi vokiečiai), 1910 – 35 gyventojai, Kulmiškuosiuose Vargynuose – 4 gyvenamieji namai, 85 gyventojai (visi vokiečiai), 1910 – 77 gyventojai. 1928 nedidelė dalis Bajoriškųjų Vargynų prijungta prie Valdavos kaimo bendruomenės, iš likusios dalies Bajoriškųjų Vargynų, t. p. iš Kulmiškųjų Vargynų, Spitzingso ir didelės dalies Laigyčių dvaro apygardų sukurta nauja Vargynų bendruomenė. Joje 1933 buvo 296, 1939 – 328 gyventojai. Priklausė Arnavos parapijai (XVIII a. pabaigoje bajoriškasis Vargynų dvaras priklausė Neuhauseno parapijai), 1939–1945 – Sembos apskričiai.

Vasilijus Safronovas