Mažosios Lietuvos
enciklopedija

vardai

Mažojoje Lietuvoje paplitę vardai.

varda. Mažojoje Lietuvoje vėlesniais amžiais vyravo krikščioniški bei germaniškos kilmės vardai – krikštavardžiai, kurie skyrėsi nuo Didžiosios Lietuvos vardų. Asmenvardis Ansas skolintas iš vokiško Hans, lietuviškai – Jonas. Moteriškas vardas Astė kilęs iš Estera. Vyriškas vardas Bendiksas kilęs iš Benediktas, DiksasBenediktas (plg. Benediksas), Enskys skolintas iš vokiško Hänschen, lietuvių – Jonelis. Moteriškas vardas Bergė kilęs iš Brigita, GrytaMargarita. Krikštavardžiai Jakamas, Jokamas ir pajūrio Jokumas, pasiskolinti iš vokiškų Jacham, Jachum. Šio vardo trumpiniai Jakas (skolinta iš vokiečių Joch), Jakutis ar Jokšys, Didžiojoje Lietuvoje išlikę pavardėmis. Moteriškas vardas Jekė kilęs iš Jokimė. Mažojoje Lietuvoje sakoma Jokūbas (su vokišku kirčiu); vardas pasiskolintas iš lenkų ar gudų Jakub, trumpiniai Kūbas, Kūbus, Kūbelis, Kūbutis gal išvokiško Kob, Koob, Kobus, nors ir lenkai su gudais trumpina Kuba, Kubus. Mažojoje Lietuvoje vartotas Jurkis (Jurgis). Justas krašte trumpintas Jucas, Jusas, o moteris pavadinta Justė ar Justienė. Kuršo pamario žvejų tarmėje buvo pavardė Klymantas kilusi iš gudų (vok. Klemens; trumpinė lytis Klemas skolintas iš vokiečių krikštavardinės pavardės Clemm, Klem). Kristijonas, labai paplitęs XVII–XVIII a., pasidarytas pagal vokiečių Christian. Kristupas, paskolintas vokiškas vardas (plg. vokiškas pavardes Kristof, Krystop), buvo labai populiarus XVII–XVIII a. Mažojoje Lietuvoje vartota Liorenčius, Liorinas, Laurynas ir trumpinys Liorius (gautas iš vokiečių). Moteriškas vardas Lyzė kilęs iš Luiza, MagužėMagdė. Martynas Mažojoje Lietuvoje sakyta Mertynas, matyt, sekta vokiečių tarme Mertin. Vartotas šio vardo trumpinys Merčius. Mažojoje Lietuvoje įprastinė lytis buvo Mikelis, Mikalojus, rečiau Mikėlė, skolinta iš vokiečių trumpinio Michel. Morkaus vardą minėjo M. Mažvydas, B. Vilentas, J. Bretkūnas, rašę Markus. Motiejus Mažosios Lietuvos raštuose rašytas Matteoszas. Krikštavardžiais vartoti Matijošius, trumpinimai (Matysas skolintas iš vokiečių Matthies, Macas skolintas iš vokiško Matz), Mačys ir mažybinis Mačiulis. Mažojoje Lietuvoje vartota Onė, o krikštavardžio pagrindine lytimi ėjusi Anė (nusižiūrėta iš vokiško trumpinio Anne). Vartotos ir mažybinės šio vardo formos Anužė, Anušė; V. Kalvaičio paminėtos Anikė, Enušė, o F. Kuršaičio Eniušė. Pirmoji skolinta iš vokiečių žemaičių Anike, o kitos dvi seniau vartotos Ene (iš vokiečių Anne) vediniai. Anmarykė, Anrutė yra sudarytos iš Anė+Marykė, Urtė, vokiško Annemarie. Nesselmannas su F. Kuršaičiu minėjo Pranciškaus vardo variantą Prancas (yra skolintas iš vokiško Franz). Vartotas ir Pranskus. Vyriškas vardas Obrys kilęs iš Abraomas, SelmasSaliamonas, moteriškas PimėEfemija. Kaip vardo Urbonas atitikmuo Mažojoje Lietuvoje vartotas trumpinys Urbė. Be paminėtųjų, krašte dar buvo dažni Adomas, Adolfas, Alma, Alfredas, -a, Albertas, Albrechtas, Ansas, Anna, Arnoldas, Artūras, Augustas, -ė, Betta, Betti, Beata, Berta, Bertoldas, Brigita, Bruno, Brunhilda, Darotėja, Dagmara, Darata, Diteris, Dora, Dovas, Dovidas, Edgaras, Edita, Edvinas, Egonas, Ella, Elmutas, Elzė, Elzbieta, Emilis, Emigarta, Ema, Erčius, Endrius, Ervinas, Ernestas, Erikas, -a, Ertmė, Erna, Ernesta, Erta, Erhardas, Evaldas, Eva, Francas, Fredas, Fridas, Fricas, Frida, Fridrikas, Gabija, Gerda, Gertrūda, Gerhardas, Gerardas, Gerlinda, Gerta, Georgas, Gotfridas, Grėtė, Grytė, Gustė, Gustuvas, Hansas, Haroldas, Helmutas, Herbertas, Hermanas, Heinsas, Heinichas, Helga, Helena, Herta, Hilda, Hildegard, Horstas, Hubertas, Hugo, Ida, Ieva, Iezė, Ina, Inga, Ingė, Ingrida, Indrė, Ingerborga, Irma, Irmgarda, Izolda, Jochana, Jochimas, Jonas, Jurgis, Katarina, Klausas, Klotilda, Kristina, Kristupas, Kurtas, Lidija, Linda, Liudvikas, Liza, Magdalena, Maksas, Manfredas, Matilda, Maria, Marija, Marta, Martinas, Mėta, Mikas, Milda, Mina, Norbertas, -a, Osvaldas, Otto, Paulius, Peteris, Ralfas, Reincholdas, Renata, Renoldas, Rita, Robertas, Rolandas, Rozvita, Rudolfas, Rūta, Tomas, Trautė, Urtė, Valtrautė, Valteris, Verneris, Vilhelmas, -a, Vilius, Vilmantas, Viltrūdė, Zelma, Zigfridas.

L: Donelaitis K. Raštai V., 1980; Salys A., Raštai t. 2, Roma, 1983.

MLFA

Martinas Aušra

Iliustracija: Broliai Jurgis ir Martynas Aušros lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ XVIII susiėjime Šilutėje, 2006

Iliustracija: Kazimierio Kuzavinio ir Bronio Savukyno knygos „Lietuvių vardų kilmės žodynas“ viršelis, 2003