Mažosios Lietuvos
enciklopedija

vandenvardžiai dainose

Mažosios Lietuvos dainose dažni žvejybos vietų vardai ir vandenvardžiai.

vandénvardžiai dainosè. Mažosios Lietuvos dainose dažni žvejybos vietų vardai ir vandenvardžiai. Mažosios Lietuvos dainuojamajai tradicijai pažįstami vandens įvaizdžiai: jūružės, marelės, jūrės marelės, už jūrių marių, už vandenėlių, Nemunėlis, Niamuns, gilus Nemunėlis, ežerėlis, gilus ežerėlis, tėčio ežerėlis, upelis, upužėlis, čystas vandenėlis, srovės upelis, vingrios upužės, šaltas šaltinėlis, šulinėlis ir kiti. Konkretūs vandens telkinių, žvejybos vietų pavadinimai aptinkami žvejų dainose: Bitės upė, Danė, Dambravos upelė, Prėglelis, Krokų lanka, Minija, Ventės ragas, Baltijos vidurėlis, Budumas. Apdainuoti tokie vandenvardžiai, kurie buvo itin svarbūs žvejų gyvenime (vandens keliai, orientyrai, žuvų susitelkimo vietos ir t. t.). Pažymėtinas Mažosios Lietuvos dainose apdainuotas Budumas/budumas (Jie leido leido / Plonus tinklelius / Budumo vidurėly; Ten bodomeluos balti gulbeliai, / Tie balti nenuplauti). Įvairiu laiku užrašyti Mažosios Lietuvos dainų variantai byloja apie nueinantį užmarštin Budumą/budumą. Vietoj nebesuprantamo budumo dainininkai įterpdavo panašiai skambantį, bet nepaaiškinamą padumą, ar būdami vidurėly. XX a. viduryje užrašytuose variantuose jau regime kiekvieno pateikėjo arčiau gyvenamosios ar žvejybos vietos buvusius vandenvardžius: tinklelius žvejai metė Nemuno, Kuršmarių ar Baltijos vidurėlin. Apdainuoti vandenvardžiai, vandens telkinių ar žvejybos vietų pavadinimai leidžia nustatyti ir dainos atsiradimo vietą.

L: Balsys R. Mažosios Lietuvos žvejų dainos: Sandaros, turinio ir poetikos ypatumai. Klaipėda, 2003.

Rimantas Balsys