Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Valstiečių žodis“

Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto legalus laikraštis valstiečiams, ėjęs 1925 Klaipėdoje.

„Valstiẽčių žõdis“, Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto legalus laikraštis valstiečiams, ėjęs 1925 IX 15–XII 31 Klaipėdoje. Paskelbė korespondencijų apie valstiečių padėtį, ragino valstiečius ir darbininkais kovoti, kritikavo Lietuvos socialdemokratų partijos vadovybę už bendradarbiavimą su Lietuvos valdžia. Oficialusis redaktorius Michelis Hermonaitis, faktinis – Bronius Pušinis. Bendradarbiavo Zigmas Aleksa-Angarietis, Juozas Greifenbergeris, Povilas Karaliūnas, Karolis Požėla ir kiti. Išėjo 15 numerių. Tiražas 1500–2000 egz.

Algirdas Antanas Gliožaitis