Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valentinas Sedovas

XX a. rusų archeologas.

Sedòvas Valentinas 1924 XI 11Noginske (Maskvos r.) 2004 X 4Maskva, rusų archeologas. Hum. m. dr. (1966), akademikas (2003). Latvijos mokslų akademijos garbės narys (1994); Lietuvos archeologijos draugijos garbės narys. Tyrinėjo rytų slavų etnogenezę, jų ryšius su kaimynais; rytų slavų kilmės arealą, migraciją ir kultūrą; šiuolaikinės slavų etnokultūrinės koncepcijos kūrėjas, pasižymėjęs originaliomis idėjomis. Išmanė baltų archeologijos problematiką, tyrinėjo baltų ir finougrų senovę. Per SSRS–Vokietijos karą kariavo įvairiuose frontuose, karą baigė Charbine. Čia susipažino su rusų emigrantais, jų bibliotekų knygomis, kuriose Rusijos praeitis buvo aprašyta kitaip nei sovietinėje istoriografijoje. Tai paskatino V. Sedovą domėtis istorija. 1951 baigė Maskvos universitetą, Nuo 1973 SSRS Mokslų akademijos Archeologijos instituto lauko tyrimų sektoriaus vadovas; periodinių archeologijos leidinių iniciatorius. Pirmas parengė straipsnių apie baltus, paremtus ne tik lingvistinėmis, bet ir archeologinės medžiagos studijomis apie baltų, gyvenusių Rusijos centrinėje ir pietinėje dalyje, pėdsakus. Tarptautinių konferencijų, skirtų slavų ir baltų kultūrinių kontaktų problemoms, organizatorius, lankėsi Lietuvoje. V. Sedovas sukūrė archeologinę baltų ir slavų santykių tyrimų mokyklą.

L: Žulkus V. Valentinas Sedovas // Archeologija Lituana, Nr. 6, V., 2005; Чернецов A. B. Валентин Васильевич Седов // Российская Археология, No 4, 2004.

Tomas Čelkis