Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valentin Feuerstock

Valentinas Fojerštokas, XVII a. lietuvių raštijos darbuotojas.

Feuerstock Valentin (Valentinas Fójerštokas) apie 1583 Tilžėje 1653 Įsrutyje, lietuvių raštijos darbuotojas. Nuo 1600 studijavo Karaliaučiaus universitete. 1603 paskirtas dirbti į Tilžės mokyklą, bet jau 1604 perkeltas į Jurbarką (vok. Georgenburg) prie Įsruties, kur 22 metus klebonavo. 1626–1653 Įsruties klebonas. Dalyvavo komisijos (rinkdavosi pas Feuerstocką), kuri rengė spaudai Jono Rėzos veikalą Psalteras Dovydo (1625), darbe. Manoma, kad apie 1648 buvo parengęs giesmynėlį (neišspausdintas). Galbūt jo rankraštis perduotas Danieliui Kleinui, leidusiam savo giesmyną.

Zigmas Zinkevičius