Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Valdemaras Šimėnas

lietuvių istorikas, archeologas.

Šimnas Valdemaras 1954 X 3 Vilniuje, istorikas, archeologas, Mažosios Lietuvos enciklopedijos autorius ir talkininkas. 1979–1983 studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Hum. m. dr. (1994), docentas (2001). 1983–1994 ir nuo 2006 dirba Lietuvos istorijos institute, nuo 2006 I 4 – Archeologijos skyriaus vedėjas, instituto Mokslo tarybos narys, leidinio Lietuvos archeologija vyriausiasis redaktorius (2006–2008). Nuo 1993 dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedroje, nuo 2006 – Klaipėdos universitete. 2004–2007 Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys, 2003–2005 Lietuvos archeologijos draugijos tarybos pirmininkas, nuo 1997 Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos narys, Archeologijos skyriaus vedėjas. Tyrė archeologinius paminklus Lietuvos pajūryje, Nemuno žemupyje, Rytų Lietuvoje. Tiria atskirų baltų genčių ribas, tarpgentines teritorijas, rašo straipsnius Didžiojo tautų kraustymosi periodo, prūsų archeologijos klausimais. Parašė monografijas Užmirštieji prūsai: Archeologija, istorija, padavimai ir turistiniai maršrutai (1999; su V. Kulakovu), Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje I m. e. tūkstantmečio viduryje (2006). Paskelbė apie 400 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių (tarp jų – Legenda apie Videvutį ir Brutenį (legendos šaltinių klausimu) // Prūsijos kultūra, V., 1994; Prūsų kilmės beieškant. Prūsų gentys I m. e. tūkstantmečio pradžioje ir viduryje – aistiškasis periodas (I–VII a.) // Baltų archeologija, 1998, nr. 1–2 (11–12) ir kt.), sudarė keletą archeologų bibliografinių rodyklių (tarp jų R. Volkaitės-Kulikauskienės), metodinių leidinių, Kaliningrado srities istorinį turistinį žemėlapį. Dalyvavo tarptiniuose archeologų kongresuose Bratislavoje (Slovakija) ir Forli (Italija), skaitė pranešimus Bonoje, Liubeke (Vokietija), Kopenhagoje (Danija), Varšuvoje, Liubline, Krokuvoje (Lenkija), Maskvoje, Novgorode, Pskove (Rusija), Rygoje (Latvija), Minske (Baltarusija), XII Pasaulio lietuvių kongrese Vilniuje, respublikinėse archeologų konferencijose, Vilniaus universiteto organizuotuose J. Puzino skaitymuose ir kitur; iš viso apie 50 pranešimų.

Tomas Čelkis

Iliustracija: Valdemaras Šimėnas, 2005