Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vaižgantas Kirlys

lietuvių geografas.

Kirlýs Vaižgantas 1934 XII 12 Rokiškyje, geografas. 1959–1961 baigęs studijas Vilniaus universitete, dirbo inžinieriumi okeanologu Lietuvos hidrometeorologijos tarnyboje. 1966 apgynė daktaro disertaciją Gožos plūsmo srauto dinamika ir jo poveikis smėlingų paplūdimių formavimuisi. Nuo 1970 vyresnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1982 skiriamas Mokslų akademijos Geografijos instituto Baltijos jūros krantotyros sektoriaus vadovu. Kirlys tyrinėjo Aismares, jos krantus ir dugną, Priegliaus deltą, Mažosios Lietuvos jūrinius krantus per visą jų ilgį nuo Bruzdavos rago Semboje iki Šventosios uosto. Parašė per 120 mokslinių straipsnių apie Baltijos jūros Lietuvos pakrantės krantodaros procesus, išilginio nešmenų srauto režimą, krantosaugos problemas. Su kitais parašė monografiją Nuosėdinės medžiagos diferenciacija ir priekrantinių nuogulų sluoksniuotumas (1982), parengė jūros paplūdimių stabilizacijos ir Kuršių marių kranto zonos krantosaugos ir krantotvarkos projektus. 1993 dalyvavo rengiant Kuršių nerijos nacionalinio parko generalinį planą, sudarė marių kranto zonos krantosaugos ir krantotvarkos programą. Su kitais 1993 atliko Baltijos jūros žemyninio Lietuvos kranto (Klaipėda–Latvijos siena) geodinaminių procesų analizę parenkant vietą naftos terminalui statyti. Nuo 1994 tiria Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtros poveikį gamtai ir vertina ekologinius parametrus. Su kitais 1998 parengė Baltijos jūros Lietuvos kranto zonos gamtosauginį–vadybinį atlasą.

Eduardas Červinskas