Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vaikinio spaustuvė

Vaikinio ir Ko spaustuvė, veikusi 1855–1866 Klaipėdoje.

Vaikinio spaustùvė, Vaikinio ir Ko spaustuvė, veikė 1855–1866 Klaipėdoje. Išleido 11 lietuviškų knygų, skirtų Mažajai Lietuvai: protestantų giesmynų, moralinių didaktinių knygų, Augustino Schwarko (Švarko) Katalikišką katekizmą (1863), kalendorių Prūsiškos kalendros ant meto 1867, Didžiajai Lietuvai skirtą Motiejaus Valančiaus brošiūrą Apei brostvą blaivystes arba nusiturieima (2 leidimai, 1860–1861; spėjama, kad tai kontrafakcija). Vaikinio spaustuvė 1858–1862 leido laikraštį Kreisblatt des königlichen Landraths Heydekrug [Karališkojo Šilokarčemos apskrities viršininko laikraštis], 1859–1866 – Memeler Kreisblatt / Klaipėdos apskrities laikraštis (lietuvių ir vokiečių kalbomis), 1855–1864 – E. Vaikinio redaguojamą Memeler Anzeiger [Klaipėdos žinios]. Prekiavo savo ir kitų spaustuvių leidiniais. Spaustuvę nupirko Friedrichas Wilhelmas Siebertas.

Domas Kaunas

Iliustracija: Vaikinio spaustuvės pastatas Klaipėdoje (dabar Kepėjų g. 8) / Iš Domo Kauno knygos „Mažosios Lietuvos knyga“, 1996