Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vacys Vaivada

lietuvių istorikas.

Vaivadà Vacys 1958 XI 29 Telšiuose, istorikas. Hum. mokslų dr. (1995). 1985 baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 1993 Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto (iki 2003 Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras; 1999–2001 jo direktorius) mokslo darbuotojas. Mokslinių konferencijų organizatorius, redakcinių kolegijų narys. Nuo 1993 įgyvendina instituto projektą Skaitmeninio Klaipėdos miesto, krašto bei Žemaitijos tiriamojo archyvo formavimas. Parašė mokslinių straipsnių apie Klaipėdą ir Klaipėdos kraštą, jo ryšius su Žemaitija, monografiją Katalikų bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XV a. (2004), su kitais parengė archyvinės medžiagos žinyną Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets und der deutsch-litauischen Beziehungen, 2006 [Klaipėdos krašto istorijos ir vokiečių–lietuvių santykių archyvinis vedlys].

Iliustracija: Vacys Vaivada