Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vacys Milius

XX–XXI a. lietuvių etnologas.

Mlius Vacys 1926 XII 8Šaukliuose (Kretingos aps.) 2005 X 2Vilniuje, lietuvių etnologas. Habil. dr., profesorius (1994). Nuo 1997 Lietuvių Katalikų mokslų akademijos akademikas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos bendradarbis, Etnologijos skyriaus vedėjas. 1946 baigė Telšių mokytojų seminariją, 1951 – Vilniaus universitetą, kur įgijo etnografo ir muziejininko specialybę. 1952–1954 studijavo SSRS Etnografijos instituto aspirantūroje. 1947–1951 Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus darbuotojas. 1954–1955 Lietuvos istorijos instituto jaunesnysis, nuo 1955 vyresnysis, nuo 1995 vyriausiasis mokslinis bendradarbis. 1997–2001 šio instituto Etnologijos skyriaus vedėjas. Tyrinėjimų sritys: Lietuvos kaimo materialinė kultūra, lietuvių etnologijos istorija ir bibliografija. Parašė studijas: Lietuvių valstiečių maistas ir namų apyvokos daiktai XIX a. ir XX a. pradžioje (rusų kalba; 1956), Javų nuėmimo ir derliaus kūlimo įrankiai XIX a. II pusėje–XX a. pradžioje (1979), Medžio apdirbimo amatininkai (1983), Mokslo draugijos ir lietuvių etnografija (1993), Žemaitijos vandens malūnai (1997). Veikalų Lietuvių etnografijos bruožai (1964), Panemunių dzūkai (1970), Istorinis-etnografinis atlasas: Žemdirbystė (rusų kalba; 1985) bendraautoris. Parengė XIX a. vokiečių autorių tekstų vertimus į lietuvių kalbą knygai Lietuvininkai (1970). Su kitais parengė B. Buračo Lietuvos kaimo papročiai (1993). Sudarė Lietuvių etnologijos bibliografiją, 1–2 t. (2001–2005). Redagavo knygos Liaudies kūrybos, Lietuvininkų kraštas (1995) etnologijos skyrių, paskelbė keletą straipsnių apie Klaipėdos krašto kaimo gyventojų kultūrą. Dalyvavo tyrimo ekspedicijose Mažojoje Lietuvoje. Kultūros paminklų, Liaudies kultūros, Lietuvių katalikų MA metraščio, Lietuvių katalikų MA suvažiavimo darbų, Lietuvos etnologijos, Mūsų krašto, Mūsų praeities, Soter, knygų serijos Lietuvos valsčiai redaktorių kolegijų narys. Nuo 1965 Internationale Volkskundliche Bibliographie [Tarptautinės etnologijos bibliografija] bendradarbis. Paskelbė chronologinių, teminių ir personalinių bibliografijų. 1993 už lietuvių etninės kultūros tyrinėjimus ir jų organizavimą gavo J. Basanavičiaus premiją. 1997 apdovanotas Ldk Gedimino IV laipsnio ordinu. 2003 Lietuvos mokslo premijos laureatas.

L: Strazdūnaitė R. Vacys Milius. Bibliografijos rodyklė 1950–1996. V., 1996; Šaknys Ž. Etnologui Vaciui Miliui – 75 // Lietuvos etnologija. V., 2001, t. I(10), p. 9–16; Strazdūnaitė R. Vacio Miliaus 1996–2001 metų darbų bibliografija // Ten pat, p. 16–29.

Žilvytis Šaknys

Iliustracija: Vacys Milius, 1999

Iliustracija: Vacio Miliaus knygos „Lietuvių etnologijos bibliografija“ viršelis, 1996