Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vabalų (5) pradinė mokykla

Vabaluose (5) 1865 įsteigta pradinė mokykla.

Vabal (5) pradnė mokyklà, įkurta 1865. Vienaklasė. Mokyta vokiečių kalba, nors lietuvininkų šeimų vaikai joje tada ir 1905 (iš 214 gyventojų lietuvininkais užrašyta 165, arba 73,7%) sudarė daugumą. Vokiečių kalba vaikai mokyti ir Klaipėdos kraštui tapus Lietuvos dalimi. 1929 mokyklą lankė 41 moksleivis (28 lietuviai, 13 vokiečių). 1933–1934 mokytojavo Klaipėdos mokytojų seminarijos 1931 laidos absolventas, plačios lietuvininkų Sprogių šeimos atstovas Martynas Sprogys, po jo – Hansas Seigys. Po Antrojo pasaulinio karo mokyklos neliko.

Albertas Juška

Iliustracija: Vabalų pradžios mokykla ir jos mokytojas Martynas Sprogys, 1931 / Iš Domo Kauno rinkinio