Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vabalai, 4

kaimas tarp Stalupėnų ir Bildviečių.

Vabala, 4 (vok. Wabbeln, rus. Čapajevo), kaimas 10,5 km į šiaurės rytus nuo Stalupėnų, 3 km į šiaurės rytus nuo Bildviečių. 1557 činšo registre paminėta vietovė Dersskiemen (Dirschkeinenn), kurioje 1555 vienas činšininkas gavo miško. XVI–XVII a. sandūros dokumentuose vietovė vadinta Dreschkemen, Dirschkemen arba Wabellen, Wablen, minėti jai priklausę 16 ūbų, 26 margai ir 23 rykštės žemės. 1785 Wabbeln arba Dörschkehmen minėtas kaip Įsruties apskrities Būdviečių valsčiaus mišrusis kaimas su vėjo malūnu ir 15 ugniakurų. 1905 Vabalai buvo Stalupėnų apskrities Sudargų valsčiaus kaimo bendruomenė su 27 gyvenamaisiais namais, 175 gyventojais (7 katalikai, 3 lietuviai), 1910 –168, 1933 – 163, 1939 – 176 gyventojais. Priklausė Bildviečių parapijai.

Vasilijus Safronovas