Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Užlieknių pradinė mokykla

Užliekniuose nuo 1736 veikusi pradinė mokykla.

Ùžlieknių pradnė mokyklà, įsteigta 1736. Verdainės bažnyčios komunikantų sąraše Catalogus confitentium ex locu germano 1729–1746 [1729–1746 vokiškos vietovės komunikantų sąrašas] nurodytas pirmasis jos šulmistras Johannas Friedrichas Cynthiusas. XVIII–XIX a. I pusėje mokyta lietuvių kalba. Kurį laiką mokykla buvo perkelta į gretimą Vilkių–Klugonų kaimą, bet padaugėjus gyventojų grąžinta (1822 mokyklų sąraše nurodyta kaip esanti Užliekniuose). 1877 lankė 60–70 vaikų, atsiųstas antras mokytojas. 1909 pastatytas naujas mokyklos namas. Po Pirmojo pasaulinio karo besimokančiųjų sumažėjo. 1929 mokėsi 16 vaikų (11 lietuvių, 5 vokiečiai). Mokytojavo Hermannas Knopas. Dėstyta vokiečių kalba. 4-ame dešimtmetyje vaikai mokyti abiem gimtosiomis kalbomis. Dirbo Albertas Baršketis, Gailiūtė (Gailus), Trumpa, 1937–1938 – Katrynė Sprogytė. Po Antrojo pasaulinio karo mokykla tęsė darbą.

Albertas Juška