Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Užbalių (4) pradinės mokyklos

Užbaliuose (4) XVIII–XX a. veikusios pradinės mokyklos.

Užbalių (4) pradnės mokýklos. 1736–1740 įsteigtą mokyklą lankė plačiõs apylinkės vaikai (gretimai mokyklų nebuvo). Nuo 1837 mokytojavo Karalienės mokytojų seminarijos absolventas Johannas Ludwigas Grabowskis, nuo 1847 – kitas šios seminarijos auklėtinis Augustas Grabowskis (spėjama, pirmesniojo brolis ar giminaitis). Nuo 1868 mokytojavo šios seminarijos absolventai Julius Ringaitis, 1911 – Karlas Gustavas Siegas. XX a. pradžioje mokykla tapo dviklase. Ją lankė 70–80 vaikų. 1936 mokėsi 68 mokiniai (34 mergaitės ir 34 berniukai). Dėstyta lietuvių ir vokiečių kalbomis. Užbalių pradinė mokykla buvo viena iš dviejų Pagėgių apskrities pradinių mokyklų, kur vaikai mokyti abiem oficialiomis Klaipėdos krašto kalbomis. Mokyklos vedėjas Rinkus pedagogo diplomą buvo įgijęs Klaipėdos mokytojų seminarijoje. Dirbta tipiniame mokyklos pastate. Greta stovėjo 2 ūkiniai statiniai, mokyklai priklausė 4,80 ha žemės sklypas. Be šios Direktorijos išlaikomos liaudies mokyklos, Užbaliuose veikė privati dviklasė lietuvių mokykla. 1937 ją lankė 46, 1938 – 48 moksleiviai. 44 buvo atsikėlusiųjų iš Didžiosios Lietuvos (tačiau 18 iš jų buvo gimę Klaipėdos krašte). Mokė Tauragės mokytojų seminariją baigę Gudaitis ir Normantas.

Albertas Juška

Iliustracija: Būdingas medinis gyvenamasis namas su ertikiu Užbaliuose (4)

Iliustracija: Užbalių (4) kaimo mokykla, 2001